Top

Privacy statement

Partners in Style shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Partners in Style shop zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
  
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Partners in Style shop, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacy statement/AVG/GDPR Partners in Style shop.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan. Dat houdt in dat alle bedrijven die persoonsgegevens verzamelen verplicht zijn klanten op de hoogte te stellen welke gegevens zij verzamelen en wat ze ermee doen.

Dat geldt ook voor ons als ondernemer van een webwinkel, wij ontvangen gegevens van u als klant en verwerken deze. Hieronder kunt u lezen wat wij verzamelen en wat wij met uw gegevens doen en wie uw gegevens onder ogen krijgen.

Tevens brengen wij in een verwerkingsregister duidelijk in kaart welke stromen van persoonsgegevens binnenkomen en welke eruit gaan.

 

Welke gegevens ontvangen en verzamelen wij

Bij het doen van een bestelling komen er gegevens binnen die u heeft ingevuld om de bestelling te kunnen ontvangen. Wij mogen alleen uw gegevens gebruiken waar ze voor bestemd zijn; een bestelling afhandelen en/of een nieuwsbrief versturen.

*Bij een bestelling ontvangen wij van de klant:

Naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres en geboorte datum. Optioneel een bedrijfsnaam. Ook wordt uw IP-adres getoond en wordt uw bankrekeningnummer opgevangen door de betaalinstantie. Wij vragen ook om een referentie, hoe heeft u ons gevonden; dit willen wij graag weten puur voor ons eigen marketingbeleid.

Wij verstrekken geen gegevens aan derde partijen (marketingbureaus e.d) die niets met uw bestelling te maken hebben. Zoals gezegd gebruiken wij alleen deze gegevens om de bestelling af te handelen en te versturen.

Het verzamelen van geboortedata doen wij voor controle of iemand meerderjarig is. Is iemand minderjarig dan is er toestemming van een ouder of andere meerderjarige nodig. De controle of iemand meerderjarig is wordt ook uitgevoerd door Focum bij de keuze voor achteraf betalen.

*Nieuwsbrief

Voor het ontvangen van een nieuwsbrief heeft u de keuze uit ja of nee in de checkout. 
Let wel: wij versturen vanaf heden geen nieuwsbrieven meer. Uw gegevens worden hiervoor dus ook niet meer gebruikt.

Inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om te informeren welke gegevens wij van u hebben. Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, elektronisch verkrijgen (recht van dataportabiliteit) of verwijderen (recht van bezwaar en recht op vergetelheid) van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Heeft u een klantnummer, dan kunt u zelf ten alle tijden uw eigen gegevens aanpassen of wissen. Heeft u een bestelling gedaan als gast, dan kunt u ons een mail sturen en dan regelen wij dit voor u. Voor ons e-mail adres, zie onderaan dit artikel.

 

Bewaartermijn van gegevens

*Webwinkel:

Heeft u een bestelling gedaan in onze webwinkel als klant, dan kunt u inloggen en zelf uw gegevens wissen. Anders blijven uw gegevens voor onbepaalde tijd in ons systeem staan.

Heeft u een bestelling gedaan als gast, dan kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te wissen, als dat uw wens is. Anders blijven uw gegevens als gast 1 jaar (na datum van bestelling) in ons webwinkel systeem staan. Deze termijn is gekozen voor eventuele garanties op artikelen of voor het herroepingsrecht als u een artikel wilt retourneren.

  

*Gegevens voor postverzending of e-mails:

Voor het verzenden van uw pakket moeten wij uiteraard gebruik maken van een vervoerder en deze uw NAW gegevens doorgeven. Uw gegevens beheren wij bij PostNL zelf achter een inlogcode. Wij slaan daar echter uw NAW gegevens niet op in het daarvoor bestemde adresboek.

Wij verzenden u als klant ook een e-mail dat uw bestelling eraan komt, of we beantwoorden een vraag of klacht. Deze mails bewaren wij ook 1 jaar in ons mailprogramma. Uw e-mail adres slaan wij niet op in ons adresboek. Wilt u dat wij alle correspondentie met u verwijderen, stuur ons dan een mail en wij verwijderen dan alle mailberichten.

*Gegevens voor administratie en boekhouding:

Wij bewaren alle facturen, annuleringen en retourneringen in onze administratie voor de boekhouding. Wij zijn verplicht deze gegevens voor de belastingdienst 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar worden deze gegevens, digitaal en op papier, gedegen gewist en vernietigd.

De gegevens die in Snelstart (ons boekhoudprogramma) en bij de boekhouder terecht komen; zijn uitsluitend uw voornaam en achternaam.

 

Derden waarmee uw gegevens worden gedeeld:

Zoals al eerder aangegeven worden gegevens gedeeld met derden die deel uitmaken van het bestelproces. Hieronder geven wij duidelijk aan welke partijen dat zijn en welke gegevens zij ontvangen en verwerken.

*Luondo: dit is onze webwinkelplatform en alle gegevens te weten naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mail adres, geboorte datum, bedrijfsnaam en IP adres komen hier binnen bij het plaatsen van een bestelling. Zie hier hun eigen privacy statement https://www.luondo.nl/privacy-statement/


*PostNL: wij maken gebruik van deze vervoerder. De gegevens die zij van ons ontvangen om een pakket te verwerken en bezorgen zijn uw naam, adres, postcode en e-mail adres. Zie hier hun eigen privacy statement https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/


*Focum: wij maken gebruik van achteraf betalen en dit wordt aangeboden door Focum. Op het moment dat u als klant/gast gebruik wilt maken van de optie achteraf betalen dan ontvangt Focum de volgende gegevens; naam, adres, postcode, e-mail, bankrekeningnummer en geboortedatum. Zie hier hun eigen privacy statement https://www.focum.nl/over-ons/privacy-statement-focum/


*Sisow: wij maken gebruik van deze payment service provider voor IDEAL betalingen. Tevens spelen zij ook uw gegevens door aan Focum bij de keuze voor achteraf betalen. Deze gegevens zijn; naam, adres, postcode, e-mail, bankrekeningnummer en geboortedatum.


*PayPal: wij maken gebruik van dit online betaalsysteem. Het is een betaalsysteem waar u als klant zelf inlogt om er gebruik van te kunnen maken. De gegevens die zij gebruiken komen van de klant zelf. Gegevens die via ons worden verstrekt zijn de klantnaam, het factuurnummer en factuurbedrag. Zie hier hun eigen privacy statement

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=nl_NL

*Snelstart en boekhouder: wij maken gebruik van een boekhoudprogramma waarin wij alleen uw voornaam en achternaam plaatsen. Ook de boekhouder krijgt deze informatie. Deze informatie is te summier om uw verdere gegevens te achterhalen.

* Hostnet: provider van e-mail adressen. Zij sturen en verwerken het e-mailverkeer tussen klanten/ons en tussen webshop/ons. Wij slaat overigens geen e-mailadressen op!.

Intern

Alle gegevens die binnenkomen kunnen intern, dus binnen Partners in Style, alleen door mij (de eigenaar) en mijn partner worden ingezien. Wij werken beide binnen het bedrijf en het is bedrijfsmatig nodig om de verkregen persoonsgegevens in te kunnen zien.

Informatie verzamelen voor eigen marketing gebruik.

Wij maken gebruik van hulpmiddelen die ons inzicht geven over acties die mensen uitvoeren op onze webwinkel en sociale media. Zo kunnen wij effectiever adverteren en rekening houden met voorkeuren tijdens inkopen.

Wij doen niet aan profilering en gaan met deze gegevens geen uitgebreide marketing rapporten maken. Deze gegevens zijn overigens anoniem, er komen geen namen of andere gegevens door die kunnen leiden naar personen.

Zoals eerder gezegd spelen wij uw gegevens niet door aan derden die niets met het bestelproces te maken hebben. Deze informatie is puur voor onze eigen marketing.

Wij maken gebruik van Facebookpixel, Google Analytics gegevens en Cookies.

*Facebookpixel : een analysehulpmiddel waarmee wij de effectiviteit van advertenties kunnen meten en inzicht krijgen op acties die mensen uitvoeren op onze webwinkel. Dit is een analysemiddel waar u als klant en bezoeker wel uw toestemming voor moet verlenen. Dat doet u door onze cookies te accepteren.

*Google Analytics: tevens een analysehulpmiddel. Het geeft ons een duidelijk beeld van doelgroepen, bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves.
-Wij maken gebruik van Google Analytics cookies.
-Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
-Gegevens worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te voeren op het individu.
-Tevens hebben wij "gegevens delen" uitgeschakeld.
-Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
- Onze sitebeheerder (=Luondo) heeft er voor gezorgd dat gegevens van Google Analytics cookies binnen de webwinkel beveiligd worden verstuurd. (forceSSL) De Analytics cookies welke worden geplaatst voor Luondo shops zijn dit _ga, _gat_shop & _gid.

*Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Partner in Style shop geen cookies ontvangt.

Wij slaan met bovenstaande hulpmiddelen geen persoonlijke data op die te herleiden is naar u als individu.

 

Veiligheid

Uiteraard doen wij alles om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen en hebben wij maatregelen getroffen. Zo surft en betaalt u altijd via een beveiligde SSL-verbinding. Dit kunt u bij het bezoeken van onze webwinkel zien aan het groene slotje. (HTTPS://)

Zo hebben wij op alle apparaten waar wij mee werken en waar apps of programma’s op staan die gebruikt worden voor zakelijke doeleinde, beveiligd met beveiligingssoftware tegen virussen, maleware en spyware.

Tevens zijn deze apparaten beveiligd met een wachtwoord of inlogcode. Ook zijn alle programma’s beveiligd met een inlogcode, dit betreft programma’s op harde schijf, in de cloud en apps.

Offline hebben wij ook aan de veiligheid gedacht. Zo laten wij nooit onze apparaten onbeheerd open en bloot achter of gaan wij hier achteloos mee om. Nooit tonen wij onze wachtwoorden en inlogcodes aan derden.

Alle gegevens die op papier staan voor de administratie zijn veilig opgeborgen en worden, als het tijd is, netjes vernietigd zodat gegevens niet meer te achterhalen zijn.

 

Datalek

Wij zijn als webondernemer verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is.
Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verkrijgen en verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij ook onze klanten hiervan op de hoogte stellen d.m.v. een e-mail. Wij zijn verplicht om een datalek te melden bij de AP binnen 72 uur.

 

Contact bij vragen of feedback

Wilt u gegevens inzien, aangepast hebben of verwijderd hebben, neem dan contact met ons op:

Partners in Style shop

Monique Batenburg-Heijmans

Fuchsiastraat 143

2565 PP Den Haag

06-23198606

info@partnersinstyleshop.nl of shop@partnersinstyle.nl